Ministerstwo Finansów liberalizuje przepisy dotyczące białej listy

Co tu znajdziesz:
Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 6 maja 2020 r. nowelizująca przepisy o białej liście podatników VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności. Przyjęte rozwiązania to odpowiedź na uwagi podatników co do luk w przepisach wprowadzających sankcje za przelewy na rachunek spoza białej listy. Zmiany mają również uspójnić regulacje związane z koniecznością stosowania wykazu podatników z funkcjonującym równolegle mechanizmem podzielonej płatności.

Przedstawione rozwiązania wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Co się zmieni?

W przypadku zapłaty należności na rachunek nie zamieszczony w wykazanie podatników VAT, podatnik nie będzie podlegał sankcjom związanym ze zwiększeniem przychodów oraz wyłączeniem z KUP, gdy dokona zapłaty na rachunek banku lub rachunek SKOK:

• służący do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne) lub

• wykorzystywany w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT ( tj. w zakresie działalności faktoringowej), lub

• prowadzony przez ten bank lub SKOK w ramach gospodarki własnej banku lub SKOKu, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.

Sankcji będzie można uniknąć jeżeli bank, SKOK bądź podmiot będący wystawcą faktury poinformują podatnika, że rachunek wskazany do zapłaty jest tzw. rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej.

Negatywnych konsekwencji nie powinni obawiać się również ci podatnicy, którzy płacą za faktury dokumentujące czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług oraz dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Korzystne zmiany będą mieć zastosowanie do należności regulowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r.

Czy split payment uchroni przed sankcją?

Przed zmianą, zapłata z zastosowaniem split payment chroniła tylko przed sankcją z tytułu odpowiedzialności solidarnej w VAT. Nowelizacja znacznie rozszerza zakres ochrony. W przypadku płatności z wykorzystaniem split payment, podatnik nie musi obawiać się sankcji w CIT i PIT. Zatem transakcja będzie bezpieczna, nawet w przypadku płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT, o ile podatnik zastosuje MPP.

Split payment wyłączy sankcje z białej listy.

Zmiany w zawiadomieniu

Sankcji można uniknąć także poprzez poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku, na jaki została dokonana płatność.

W tym zakresie nastąpią dość istotne zmiany tj.

• wydłużony został termin z 3 dni na 7 dni na złożenie zawiadomienia oraz

•nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla wystawcy faktury na właściwy dla płacącego należność.

Niejednego przedsiębiorcę ucieszy również fakt, że nowelizacja umożliwia jednorazowe składanie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty należności na dany rachunek niezawarty w wykazie podatników VAT. Podatnik nie będzie musiał ponawiać zawiadomienia, jeśli po raz kolejny zleci przelew na rachunek spoza białej listy.

Zawiadomienie złożone przy pierwszej zapłacie będzie chroniło go przed negatywnymi skutkami.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zapraszam Cię do lektury innych moich artykułów. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Jeśli zapiszesz się na Newsletter, będę Cię informować na bieżąco o zmianach i ciekawych tematach z obszaru prawa podatkowego.

O podatkach, to ja potrafię!

Zapisz się na newsletter i odbierz pigułkę wiedzy na temat
Wiążącej informacji stawkowej!

dużo dobrego

Julita Czerwińska dziękuje

Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość!

Jesteś teraz częścią społeczności Podatkowych Ninja!
Dołączyłaś do grupy Kobiet, które tak jak Ty chcą osiągnąć mistrzostwo zawodowe w podatkach.
Będę informować Cię, gdy na blogu pojawi się nowy artykuł, a od czasu do czasu otrzymasz ode mnie mejle wypełnione po brzegi wiedzą podatkową.

Pobierz bezpłatny pdf „WIS, wszystko, co trzeba wiedzieć” poniżej!

Julita Czerwińska dziękuje

Dziękuję

Pobierz swój pdf:
„Ewidencjonowanie paragonów i faktur do paragonów w nowym JPK_VAT”

Kliknij przycisk poniżej! 

Julita Czerwińska dziękuje

Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość!

Jesteś teraz częścią społeczności Podatkowych Ninja!
Dołączyłaś do grupy Kobiet, które tak jak Ty chcą osiągnąć mistrzostwo zawodowe w podatkach.
Będę informować Cię, gdy na blogu pojawi się nowy artykuł, a od czasu do czasu otrzymasz ode mnie mejle wypełnione po brzegi wiedzą podatkową.

Pobierz pdf z prezentacją klikając przycisk poniżej! 

Cześć

Bądźmy w kontakcie