Skrócenie terminu umożliwiającego skorzystanie z ulgi na złe długi w PIT i CIT

Co tu znajdziesz:
Obecna sytuacja gospodarcza wymusiła na polskim rządzie wprowadzenie szeregu regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców, w tym ułatwienia oraz ulgi w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych to rodzaj narzędzia dyscyplinowania dłużników do terminowego regulowania zobowiązań. Pierwowzorem tych regulacji był mechanizm funkcjonujący na gruncie ustawy o VAT.

Stan prawny przed epidemią

Wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi w okresie, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu termin zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

Ulga na złe długi a zaliczka na podatek dochodowy

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 4.0 do Ustawy o PIT i Ustawy o CIT dodany został kolejny przepis prawny, który skrócił dotychczasowy termin umożliwiający skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi.

Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują zapłaty od swoich kontrahentów w terminie, mogą w 2020 r. skorzystać z ulgi na złe długi w PIT i CIT w okresie, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Ulga na złe długi a zaliczka uproszczona

Zaliczki uproszczone kalkulowane na podstawie dochodu za 2018 r. mogą stanowić w obecnej sytuacji znaczne obciążenie dla podatnika. Dlatego Ustawodawca w Tarczy Antykryzysowej 4.0 nie zapomniał o podatnikach, którzy wpłacają zaliczki w tej właśnie formie.

W przypadku tych podatników obniżeniu nie ulega podstawa opodatkowania, a wartość zaliczki na podatek dochodowy obliczonej w sposób uproszczony. W miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze sprzedaży lub w umowie, sprzedawca może pomniejszyć zaliczkę w odpowiedni sposób.

W przypadku podatników PIT zaliczkę można pomniejszyć o:

·17% wartości wierzytelności, która nie została uregulowana w powyższym terminie – w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych;

·19% wartości wierzytelności, która nie została uregulowana w powyższym terminie – w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym.

W przypadku podatników CIT zaliczkę można pomniejszyć o:

·9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo

·19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.

W sytuacji, gdy wartość zaliczki uproszczonej jest mniejsza niż kwota ulgi na złe długi, o którą można pomniejszyć zaliczkę, nieodliczona wartość ulgi nie przepada – pomniejsza ona należną zaliczkę za kolejny miesiąc pod warunkiem, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

Przepisy dotyczące ulgi na złe długi w PIT i CIT, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r., zostały obecnie znacznie ograniczone.

Podsumowanie

Skrócenie terminu umożliwiającego skorzystanie przez sprzedawcę z ulgi na złe długi w podatku dochodowym z 90 do 30 dni jest kolejną zmianą w stosowaniu tego mechanizmu, aczkolwiek pierwszą, która dotyczy wierzycieli (sprzedawców). Pierwsze zmiany zaproponowane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 dotyczyły wyłącznie dłużników (nabywców). Wobec dłużników zniesiono obowiązek zwiększenia dochodu do opodatkowania w przypadku nieuregulowania zobowiązania w określonym terminie. Wszystko to oznacza, że przepisy dotyczące ulgi na złe długi w PIT i CIT, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r., zostały obecnie znacznie ograniczone.

O podatkach, to ja potrafię!

Zapisz się na newsletter i odbierz pigułkę wiedzy na temat
Wiążącej informacji stawkowej!

dużo dobrego

Julita Czerwińska dziękuje

Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość!

Jesteś teraz częścią społeczności Podatkowych Ninja!
Dołączyłaś do grupy Kobiet, które tak jak Ty chcą osiągnąć mistrzostwo zawodowe w podatkach.
Będę informować Cię, gdy na blogu pojawi się nowy artykuł, a od czasu do czasu otrzymasz ode mnie mejle wypełnione po brzegi wiedzą podatkową.

Pobierz bezpłatny pdf „WIS, wszystko, co trzeba wiedzieć” poniżej!

Julita Czerwińska dziękuje

Dziękuję

Pobierz swój pdf:
„Ewidencjonowanie paragonów i faktur do paragonów w nowym JPK_VAT”

Kliknij przycisk poniżej! 

Julita Czerwińska dziękuje

Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość!

Jesteś teraz częścią społeczności Podatkowych Ninja!
Dołączyłaś do grupy Kobiet, które tak jak Ty chcą osiągnąć mistrzostwo zawodowe w podatkach.
Będę informować Cię, gdy na blogu pojawi się nowy artykuł, a od czasu do czasu otrzymasz ode mnie mejle wypełnione po brzegi wiedzą podatkową.

Pobierz pdf z prezentacją klikając przycisk poniżej! 

Cześć

Bądźmy w kontakcie